Delirium tremens: Co to je, jak se léčí a jaké má následky? | Moje zdraví

Delirium tremens

Delirium je život ohrožující stav, jedná se o nejtěžší stádium abstinenčního syndromu, kdy člověk závislý na alkoholu přestane alkohol užívat. Jak se delirium tremens projevuje a jaké může mít nasledky?

Co je to delirium tremens?

Delirium se objevuje po dlouhodobém nepřetržitém pití alkoholu. K rozvoji deliria pak dochází při přerušení příjmu alkoholu, tedy při náhlé abstinenci. Jeden nebo dva dny před deliriem vzniká nedelirantní stav. Vyznačuje se třesem končetin, záškuby, pocením, zvýšeným krevním tlakem, poruchami spánku, nechutenstvím a vyčerpáním. 

Jak se delirium tremens projevuje?

  • svalové křeče a třes
  • extrémně vysoký krevní tlak
  • halucinace
  • dezorientace
  • porucha paměti
  • přecitlivělost na světlo nebo zvuk
  • zrychlený srdeční tep
  • agresivita
  • extrémně dlouhý hluboký spánek

Delirium tremens se u každého jedince může projevovat trochu jinak. Nicméně se stále jedná o velmi závažný stav, který vyžaduje hospitalizaci a dohled lékaře.

Jak dlouho delirium trvá a jak mu předejít?

Samotné delirium trvá 2–5 dní. Nejzávažnější fáze přichází zpravidla po třech dnech abstinence. Prevence deliria spočívá především v umírněné a nepravidelné konzumaci alkoholu.

Postihuje

muži
ženy
děti
psychické a fyzické obtíže

Projevuje se

Léčba

Léčba probíhá na jednotce intenzivní péče nebo hospitalizací na detoxikační jednotce.

Léky

Podávají se Benzodiazepiny. Jelikož je delirium tremens stav ohrožující pacienta na životě, je nutné je v případě potřeby podat i nitrožilně.

 

Možné komplikace

I přes adekvátní lékařskou péči se jedná o život ohrožující stav, úmrtnost se pohybuje kolem 10 %. Během deliria může dojít například k zápalu plic, selhání jater nebo srdce, proto je nutné při podezření na tento stav okamžitě přivolat záchranku. 

Na delirium tremens až ve čtvrtině případů navazuje Korsakovova (Korsakoffova) psychóza, při které dochází k poruše krátkodobé paměti. V důsledku toho je pacient dezorientovaný v čase i prostoru a často to kompenzuje fabulací. Může dojít i k trvalému poškození intelektu. Objevit se může i takzvaný Wernickeho syndrom (encefalopatie), což je další poškození mozku.

Na zvládnutí deliria tremens by měla navazovat léčba závislosti na alkoholu.

Inkubační doba

-

Očkování

ne

Délka léčby

individuálníměla by následovat léčba závislosti na alkoholu

Jaké může mít delirium tremens následky?

Během deliria může dojít k fyzickým úrazům, proto někdy musejí lékaři přistoupit nejen k tlumení léky, ale také k fixaci pacienta na lůžku. Následkem fyziologických procesů může dojít k selhání životně důležitých orgánů a ty nejzávažnější stavy mohou končit i smrtí. Objevit se může i poškození paměti, snížení intelektu nebo nástup psychického onemocnění.

Prevence

Jedinou účinnou prevencí je vyhnout se pití alkoholu.

Závažnost onemocnění

lehké
střední
vážné

Autor: miv
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.