Zrádné komplikace cukrovky | Moje zdraví

Zrádné komplikace cukrovky

Zrádné komplikace cukrovky
Cukrovka přináší nejrůznější problémy. • Autor: istockphoto.com
20. října 2016 • 10:58

Občas si někdo z vašeho okolí posteskne, že trpí tak těžkou cukrovkou, že přestává vidět nebo mu hrozí úplná ztráta zraku. Často jsou oční komplikace pro diabetika velkým překvapením a jejich zjištěním začíná dlouhý, mnohdy nekonečný boj. 

Všechny změny, které pacient vnímá jako pokles zrakové ostrosti, se odehrávají v malé centrální oblasti sítnice, zvané žlutá skvrna (makula). Má v průměru jen kolem 5 mm; zásadní měrou se však podílí na zajištění ostrého obrazu jak při pohledu do dálky, tak nablízko. „Diabetický makulární edém (DME ) je výsledkem průniku tekutiny ze změněných drobných sítnicových cév nebo i z porušené hluboké vrstvy sítnice zvané pigmentový epitel sítnice. Lze říci, že nesprávné hromadění tekutiny ve vrstvách sítnice způsobuje poruchu funkce sítnice, respektive světločivných buněk.

Klinický obraz diabetické makulopatie je obvykle doplněn o drobná krvácení a usazeniny,“ doplňuje as. MU Dr. Pavlína Skalická z O ční kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. DME zůstává hlavní příčinou poklesu zrakové ostrosti u diabetiků v produktivním věku. Nejvíce omezující je nemožnost vykonávat do té doby běžné činnosti jako řízení auta či čtení. V konečném důsledku je nemoc závažná nejen pro pacienta, ale i pro jeho nejbližší okolí, jelikož postižený je ohrožen ztrátou zaměstnání. 

Hlavním úskalím očních komplikací cukrovky je skutečnost, že vidění bývá po dlouho dobu trvání diabetu neporušené a jedinec nemá žádné oční potíže, i když na sítnici oka se již patologické změny vyvíjejí. Proto je vhodné, aby každý diabetik pravidelně navštěvoval svého očního lékaře, jenž jej vyšetří. Pomocí kapek se rozšíří zornice a potom je možné detailně vyšetřit sítnici (oční pozadí). „I při zjištění dobré zrakové ostrosti provádíme některá speciální vyšetření, například fluorescenční angiografii či optickou koherentní tomografii, k odhalení raných stadií onemocnění,“ vysvětluje MU Dr. Skalická. 
Obvykle se na oční komplikace přichází po mnoha letech trvání cukrovky. Jen výjimečně je pokles zrakové ostrosti prvním projevem choroby. 

Co mohu pro zlepšení vidění udělat sám:
Nejdůležitější je kompenzovat základní onemocnění, což znamená dosáhnout vyrovnané hladiny cukru a nízké hodnoty tzv. glykovaného hemoglobinu. Dodržování základních režimových opatření, o kterých má být každý diabetik poučen, je zásadní pro snížení rizika vzniku všech očních komplikací, nejenom DME. 

Je možné diabetický makulární edém léčit? 
V současné době je dostupné laserové ošetření sítnice, které se snaží stabilizovat oční nález a zabránit poklesu zrakové ostrosti. Na specializovaných pracovištích jsou k dispozici moderní léčebné postupy v podobě aplikace protilátek vůči cévnímu endotelovému růstovému faktoru do sklivce. Zatím jediným lékem, který je schválen a za určitých podmínek z velké části hrazen zdravotními pojišťovnami, je ranibizumab. Cílem této léčby je nejenom udržet stávající zrakovou ostrost, ale i ji zlepšit. Poslední možností je vitrektomie (mikrochirurgické odstranění sklivce). 

Jste diabetik? Zhoršuje se vám zrak? Své problémy můžete konzultovat s MUDr. Pavlínou Skalickou do 8. září na webu www.e15.cz/diskuzediabetes 

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.