Jak svou roli zvládají matky čtyřicátnice | Moje zdraví

Jak svou roli zvládají matky čtyřicátnice

Jak svou roli zvládají matky čtyřicátnice
Mnoho žen mívá děti až v pozdějším věku. • Autor: istockphoto.com
18. srpna 2016 • 09:26

Z biologického pohledu je ideální dobou pro otěhotnění věk kolem dvaceti let. Trendem posledních let je však odkládání mateřství na pozdější dobu, a tak není žádnou výjimkou, když žena o svém prvním mateřství začne uvažovat ve čtyřiceti i pětačtyřiceti letech. 

Matky, které své děti přivedly na svět později, než je měly jejich vrstevnice, byly ve společnosti vždy, ale šlo spíš o ojedinělé případy. V posledních letech však jejich počet významně stoupá. Co tedy vede ženy k odsouvání mateřství a jak svou novou roli následně zvládají? „Důvody, jež ženy vedou k tomu, aby své první dítě přivedly na svět ve čtyřiceti i později, jsou různé.

U části z nich bývá dlouhou dobu prioritou dosažení kariéry a finanční zabezpečení, další část žen si chce před založením rodiny nejprve užít všech radostí života a některým v početí potomka v rozumném věku brání zdravotní důvody,“ vysvětluje psycholožka a sexuoložka doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., z Institutu partnerských vztahů a Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Těhotenství a mateřství je pro všechny tyto ženy velkou zátěží, a to nejen fyzickou, ale především psychickou. Valná část „starých matek“ bývá přehnaně úzkostná, nadmíru pečlivá a dítě spíš než na základě svých přirozených pudů a citů vychovává podle příruček a rad získaných na internetu. „Právě v těchto případech ovšem platí, že všeho moc škodí. Dítě samozřejmě péči a ochranu potřebuje, ale pokud je mu ve všem bráněno z důvodů obav ze zranění či onemocnění, dítě nemá možnost poznávat svět podle svých potřeb a stává se velmi nesamostatným. Platí to však i opačně – pokud včas nedostane potřebné mantinely v tom, co se smí či naopak nesmí, a je mu všechno dovoleno, je ono samo nejisté a rozrušené, což vede k problémům v komunikaci s vrstevníky a potížím se začleněním do kolektivu,“ doplňuje psycholožka. 

Samostatnou skupinou „starých matek“ jsou ženy, které si miminko po čtyřicítce pořídí „jen tak, pro radost“ ke svým již velkým, často už i dospělým dětem. U části žen jde o dítě ze stejného vztahu, jako jsou první děti, u jiných jde o první dítě z nově vytvořeného partnerství.

Všechny tyto ženy roli matek v pozdním věku, pokud rodina funguje tak, jak má, většinou zvládají bez potíží, což souvisí s jejich zkušeností z výchovy prvních dětí. „Tyto ženy své pozdní mateřství berou jako poslední zpestření svých rodičovských povinností a dítěte si ke spokojenosti všech svých blízkých velmi užívají. Vědí, že na miminko nejsou samy, že jim kromě manžela mohou pomoci i starší sourozenci dítěte, navíc ve velké většině mají jiné finanční možnosti, než jaké měly v době prvních dětí, a i to jim velmi pomáhá. Oproti výše jmenované skupině však mají jeden významný bonus navíc a tím jsou zkušenosti nabrané v době, kdy své mateřství s ohledem na věk prožívaly více spontánně, mají tedy v péči a ve výchově vlastní zkušenosti a určitý nadhled,“ popisuje docentka Janáčková. 

Pokud ženy vědomě plánují posunout své mateřství do věku čtyřiceti a více let, měly by brát v úvahu nejen svou touhu nejprve se věnovat samy sobě a až poté se stát matkou, ale i to, že mateřství v pozdním věku významně zkracuje čas, který budou moci se svými dětmi plnohodnotně prožít a po který jim budou schopny zajistit potřebnou rodičovskou ochranu, již potomci potřebují nejen v dětství, ale i v počátku dospělosti. 

„Velkým etickým problémem, který se v současné době celosvětově stále častěji řeší, je, kam až je možné díky metodám umělého oplodnění posouvat mateřství. Jedna věc je medicínský pokrok, jenž umožní otěhotnění i ženám, které by již kvůli věku šanci na početí přirozenou cestou neměly, a druhá věc je pak, zda staří rodiče mohou být dítěti dostatečně dlouho oporou. V rodinách, kde má dítě starší sourozence, lze předpokládat, že v případě potřeby mohou ochranitelskou roli převzít oni, u jedináčků starých rodičů však tato možnost odpadá a dítě je vystaveno riziku, že rodiče kvůli svému věku nesplní svou rodičovskou úlohu dostatečně, dítě bude ochuzeno o potřebné citové pouto a jeho osamostatnění přijde dříve, než na to ono samo bude připraveno,“ dodává Laura Janáčková. 

Typologické rozdělení matek čtyřicátnic 

Tvrdé kariéristky, jimž začal ujíždět vlak 

Důvody, které vedly k odložení mateřství: Na prvním místě jejich hodnotového žebříčku bylo dosažení odpovídajícího vzdělání a následně kariéra. Toto jim bránilo nejen v tom stát se matkou, ale velmi často i najít si partnera hodného stát se otcem jejich dětí. Tyto ženy hledají muže silné, dominantní a úspěšné. Což mnohdy bývá velký problém. 

Jak prožívají a zvládají mateřství: Ani těhotenství a mateřství je neodradí v dalším budování kariéry a dosažení vyšších postů. K dítěti si najímají chůvy, které to však vůbec nemají lehké a jsou neustále pod palbou kritických připomínek ze strany velmi zaneprázdněné matky. Nejintenzivnější snahou matky bývá, aby dítě mělo odpovídající životní standard a bylo patřičně úspěšné. 
S tím v pozdějším věku souvisejí návštěvy nejrůznějších zájmových a vzdělávacích kroužků, které dítě přetěžují. 

Kariéristky, které si dítě pořizují proto, aby se staly dokonalými 

Důvody, které vedly k odložení mateřství: I v tomto případě je dlouhou dobu v žebříčku hodnot nejprve vzdělání a kariéra. S postupujícím věkem však ženám najednou dojde, že jejich biologické hodiny tikají velmi silně, a zatouží po dítěti. Zčásti i proto, že si uvědomí, že dítě k ženě zkrátka patří a umocní její sociální postavení. 

Jak prožívají a zvládají mateřství: Těhotenství a mateřství tuto skupinu žen promění „v dokonalé samice“, které pro své dítě chtějí mít pouze to nejlepší a snaží se toho dosáhnout za každou cenu. K jejich nejčastějším aktivitám patří hledání informací o péči a výchově na internetu, čtení odborných knížek a debaty s ostatními ženami. Mateřství je naprosto pohltí, a to až do té míry, že se začnou domnívat, že pouze ony samotné jsou schopny dítě správně vychovávat, a snaží se zabránit rozvoji vztahu mezi dítětem a otcem. 

Ženy, které si nejprve chtěly užít život plnými doušky 

Důvody, které vedly k odložení mateřství: Cestování, zábava, kamarádi, snaha poznat toho co nejvíce a co nejvíce toho zažít. To jsou důvody, které části žen stojí v cestě stát se matkou. 
Jak prožívají a zvládají mateřství: Část těchto žen se pod tíhou mateřství usadí a začne vést klidný rodinný život, který si občas zpestří nějakou akcí pořádanou společně s přáteli z mládí. Výchovu tyto matky berou většinou sportovně a dítě zcela přirozeně zařadí do svého nového života. U některých žen však ani dítě nedokáže zkrotit jejich touhu po dobrodružství a dál utíkají za adrenalinovými zážitky. Dítě tráví hodně času s prarodiči, kteří jej de facto vychovávají. Ve zlomku případů matky dítě nutí do svých adrenalinových aktivit. To však málokdy přináší nějaký užitek. 

Ženy, jimž v těhotenství stály zdravotní problémy

Důvody, které vedly k odložení mateřství: Neplodnost ze strany jejich či partnera. Těhotenství je u těchto žen jejich dlouhodobým snem, kterému jsou ochotny obětovat vše, co mají – peníze, čas, kariéru i zdraví. Otěhotnění berou jako „dar z nebes“. 

Jak prožívají a zvládají mateřství: Většina těchto matek z pochopitelných důvodů těhotenství, porod i následnou výchovu prožívá velmi úzkostně a s mnohými obavami. Dítě většinou spoutávají vlastním strachem, čímž mu brání v samostatnosti a vyčleňují ho z dětského kolektivu. 

Čtyřicátnice, které chtějí dalšího potomka „jen tak, pro radost“

Důvody, které vedly k odložení mateřství: Pro dítě se rozhodly jen proto, že „by to bylo ještě jednou hezké prožít“, nebo se to tak „prostě stalo“ a ony spontánně otěhotněly. Jak prožívají a zvládají mateřství: Tyto ženy si těhotenství a mateřství užívají a výchovu dítěte berou s určitým nadhledem. 

Odborná spolupráce: doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. Institut partnerských vztahů Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

Autor: Barbora Neubergerová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.