Jsem na to sám: Být single není vždy výhra

Jsem na to sám: Být single není vždy výhra
Někdy se zábava svobodného života zvrhne v deprese. • Autor: istockphoto.com
22. srpna 2016 • 12:40

Svůj soukromý život si linkují jen podle toho, jak právě chtějí. Nikdo je do ničeho nenutí, nikomu se nepodřizují, na nikoho nemusejí brát ohled a hledat kompromisy. Co si vydělají, je jejich, bez omezení se mohou věnovat vzdělání a kariéře a často zastávají významné posty ve firmách. 

Jsou svobodní, jsou bezstarostní, mají na sebe spoustu času a nikdo je v soukromém životě neomezuje. Jsou singles! Chtějí se jít bavit a nikdo se jich neptá, s kým budou trávit večer nebo kdy a v jakém stavu se vrátí. Chtějí mít víkend jen sami pro sebe? Žádný problém – jaký si ho naplánují, takový bude, nic jim nebude stát v cestě. Ani nečekaný plán partnera, ani nemocný potomek. Prostě si život užívají pouze po svém. Jenže všechno má svůj líc i rub. Ne vše je v životě singles tak úžasné, jak se zdá… „Ne každý, kdo žije jako single, si tímto životním stylem přeje žít dlouhodobě. Závisí to často na jeho očekávání a schopnosti přijmout odpovědnost,“ říká na úvod sexuoložka doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., ze Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Institutu partnerských vztahů. Hlavním pozitivním argumentem, který se při komentování tohoto životního stylu užívá, je volnost. I ta však má své meze. Být volný je určitě fajn, ale jen po určitou dobu. Potřebu někam patřit může do určité míry vynahradit původní rodina, tedy rodiče a sourozenci, a také přátelé, kteří žijí podobným životem. Ovšem máloco trvá věčně. „Singles se po nějaké době dostanou do situace, kdy zjistí, že sdílet život se svou původní rodinou jim už nestačí a že jejich přátelé se postupně stávají zadanými. Život plný přátel a svobodné zábavy začne uhasínat a oni tráví večery, víkendy a dovolené stále častěji sami a osamělí,“ popisuje docentka Janáčková. 

Negativa do budoucnosti 

Z tohoto pohledu jsou na tom hůř ženy. Přestože většina z nich jako přednost být single udává, že nemusejí po nikom uklízet nepořádek po bytě, žehlit manželovi košile a vyměňovat plenky, nastane situace, kdy by rády začaly želit košile, vyměňovaly plenky… Jenže není komu. „Tikání biologických hodin u mnoha žen pohled na život změní. A to může být problém. Chtít se začít seznamovat v 35 letech není snadné. Volných mužů není příliš a žena má velkou konkurenci v mladších dívkách, které jsou pro muže atraktivnější. V tomto okamžiku se všechny výhody života singles zhroutí a žena může začít trpět frustracemi, depresemi a dalšími psychickými problémy,“ dodává odbornice. U mužů je situace trochu jiná. V jejich případě šance na seznámení s věkem neklesají. Proto si „svou“ svobodu mohou v klidu užívat delší dobu a stále mají naději, že nezůstanou sami do konce života. Ovšem i to má svá rizika. Někteří muži se postupně stanou „mamánky“. Maminka se o ně stará, pere jim, vaří a uklízí. Syn se v mnoha případech stane jakýmsi jejím partnerem, se kterým řeší a konzultuje všechny problémy. Jenže ani maminky nejsou nesmrtelné a postavení se na vlastní nohy ve 40 či 45 letech může být velmi bolestné. Takový muž si za mnohá léta života vybuduje mnoho návyků, které nechce v době, kdy by již stál o rodinný život, změnit. Stane se z něj morous a jeho pokusy o navázání partnerského života končí nešťastně. Nutno podotknout, že pro obě dvě strany. Je třeba přiznat, že určité návyky jsou společné jak pro muže, tak pro ženy. Pokud se singles ohánějí tím, že nemusejí po nikom doma nic uklízet, je možné se na daný argument dívat i jinak. Tím, že je člověk doma sám, do určité míry zpohodlní. Nejen že není nic, co by ho nutilo uklidit po druhém, ale není ani nic, co by ho významně nutilo uklízet po sobě samém. Pohled na rozházené kusy oblečení po bytě, koš přetékající odpadky nebo věci naházené na jednu hromadu se stanou běžnou součástí jejich života, která jim v budoucnu může způsobit potíže v partnerském životě. Těch příkladů by se samozřejmě dalo najít mnohem víc. 

Soběstačnost je nutnost 

Singles se ovšem nesetkávají jen s problémy partnerskými. Nutno přiznat, že určitým způsobem jim komplikuje život i okolní svět. Například musejí být finančně soběstační. Do skupiny singles samozřejmě patří i velká část těch, kteří sami sebe dokáží velmi dobře finančně zabezpečit. Jsou úspěšní a bohatí. Nejsou jimi však zdaleka všichni. Nájem, dovolená, zájmové aktivity i běžné nákupy se snadněji financují ze dvou průměrných platů než z jednoho. Pocit nedostatku financí, případně obava ze ztráty místa může singles chronicky stresovat. Navíc se tito jedinci dostávají do situace, kdy jsou na svůj strach sami, nemají se komu svěřit. Tím se jejich stres ještě zvyšuje a může vyústit v řadu psychických i zdravotních problémů. 

Součástí lidského života je i nemoc. V tu chvíli může single svou samotu pocítit nejvíce. Pokud máte teplotu a je vám špatně nebo si zlomíte ruku či nohu, je vždy lepší mít komu říct, že je vám na nic, a mít někoho, kdo pohladí a přinese teplý čaj, než zůstat se svou nemocí úplně sám. To samé platí i o starostech, problémech a smutku. I v těchto chvílích je lepší když vedle sebe máte někoho, komu se můžete svěřit. 

Odborná spolupráce: doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze, Institut partnerských vztahů

Autor: Barbora Neubergerová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.